Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με Ευαγή Ιδρύματα – Βακούφια της Ομογένειας για την Συντήρηση και Επαναξιοποίηση κτιρίων της Ρωμιοσύνης

Η συνεργασία της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με Ιδρύματα της Ομογένειας στην Πόλη συνεχίζεται με παράλληλες δράσεις με σκοπό την συντήρηση των
ιστορικών κτιρίων και την αξιοποίηση τους υπέρ της Ρωμιοσύνης. Συνοπτικά ενημερώνουμε για τις εν εξελίξει δράσεις:1
Πατριαρχική Ιωακείμειος Σχολή: Με αποστολές εθελοντών την περίοδο 2015-16 είχε γίνει αρχικά αποτύπωση του Κτιρίου της Σχολής και στη συνέχεια η μελέτη συντήρησης. Η αξιοποίηση του κτιρίου για εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την συντήρηση αγιογραφιών, βιβλίων και άλλων κειμηλίων είχε εκφραστεί από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Για τον λόγο αυτό η Οι.Ομ.Κω. παράλληλα με την εκπόνηση των αναφερθέντων μελετών την περίοδο 2017-18 προσπάθησε για την εύρεση χορηγών που θα καλύψουν τα έξοδα της περιορισμένης έκτασης έργων συντήρησης. Πρόσφατα ο Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Χρήστος Ζιώγας ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Οι.Ομ.Κω. και δέχθηκε να καλύψει σημαντικό μέρος των εξόδων. Ακολούθως το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σε επικοινωνία με την Πρόεδρο κ. Αγνή Νικολαΐδου της Εφορευτικής Επιτροπής του Ιωακειμείου αποφάσισε να ζητηθεί η συνεργασία του κ. Αναστασίου Χονδρόπουλου, Διπλ. Πολιτ. Μηχανικού και Προέδρου της Κοινότητας Κοντοσκαλίου για την ολοκλήρωση των ενεργειών να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ερ-γασίες συντήρησης στο Κτίριο. Παράλληλα η Οι.Ομ.Κω. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Σύνδεσμο Ιωακειμειάδων Αθηνών κατόπιν συνεννοήσεων με τον κ. Αναστ. Χονδρόπουλο κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της Μελέτης και να καλυφθεί το ζήτημα της Σεισμικής Αντοχής του Κτιρίου.
Παράλληλα με τις παραπάνω τεχνικές εργασίες οργανώθηκαν με την ευγενική προσφορά του Δρ. Δημητρίου Ραϊτσανόβσκη μαθήματα συντήρησης Αγιογραφιών που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 σε περίπου 10 συμπολίτες μας. Η δράση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανωτέρω αναφερθείσα προσπάθεια.
Σκοπός είναι τμήμα του Ιωακειμίου να αξιοποιηθεί ως κέντρο εκπαίδευσης νέων στα θέματα συντήρησης κειμηλίων με αρχή τις αγιογραφίες. Μαθητές μπορούν να είναι απόφοιτοι – σπουδαστές σχετικών σχολών ΤΕΙ ή και μαθητών από την Τουρκία.

 

Αστική Σχολή ν. Πριγκήπου: Τους τελευταίους 12 μήνες έχει εξελιχθεί μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της Ρωμαϊκής Κοινότητας της ν. Πριγκήπου και της Οι.Ομ.Κω. για την έναρξη εργασιών συντήρησης του μεγαλοπρεπούς αυτού κτιρίου της Ομογένειας. Ο εθελοντής τε-λειόφοιτος Αρχιτέκτων κ. Ανέστης Βουτσάς πέρσι είχε εκπονήσει την 2αποτύπωση του κτιρίου. Στη συνέχεια η Οι.Ομ.Κω. είχε συνεχή επικοινωνία με την Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας – την Πρόεδρο κα. Α. Νικολαΐδου και τον Αρχ. Μηχ. κ. Απόστολο Πορίδη. Μετά από την λήψη των αναγκαίων αδειών από το Συμβούλιο Μνημείων ήδη η κοινότητα έχει ξεκινήσει στις εργασίες συντήρησης που στο πρώτο στάδιο είναι η επισκευή τμήματος της στέγης και των παραθύρων. Η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πριγκηπιανών Αθηνών συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες. Θα αναζητηθούν εθελοντές για την καταγραφή του αρχειακού υλικού της Σχολής. 

 

 

 

 

Ζάππειος Σχολή: Πριν από 4 χρόνια με την ουσιαστική συμβολή του Καθ. Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνο Καραδήμα που συ-ντόνισε εξαμελή ομάδα νεών αρχιτεκτόνων είχε γίνει η αρχιτεκτονική αποτύπωση του με-γαλειώδους Σχολείου του Ελληνισμού δωρεά των Κωνσταντίνου και Ευάγγελου Ζάππα. Η αποτύπωση αυτή αποτελεί απαραίτητο στοι-χείο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης.3
Πρόσφατα χάρη στις ενέργειες του Άρχοντα της Μ.τ.Χ.Ε κ. Παντελή Λάκη Βίγκα, Προέ-δρου της Κοινότητας Νεοχωρίου εξασφαλίστηκε σημαντική χορηγία από την εταιρεία TURKCELL για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο Κτίριο του Ζαππείου.
Πάντα σε συνεννόηση με την Εφορία της Σχολής, με την οποία είναι σε συνεχή συνεργασία η Οι.Ομ.Κω. ενημερώνοντας και τον Σύλλογο Ζαππίδων Αθηνών, ως ζήτημα προτεραιότητας έχει τεθεί η συντήρηση των εξωτερικών τειχών της Σχολής που λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πολλών ετών που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα όπως απο-κοπής τμημάτων λίθων.
Η Οι.Ομ.Κω., παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται από την Εφοροεπιτροπή της Σχολής και τον κ. Π. Λ. Βίγκα για την αξιοποίηση της χορηγίας της TURKCELL, ζήτησε την βοήθεια του Επ. Καθ. Ηλία Χατζηθεοδωρίδη της Σχολής Μεταλλειολόγων του Ε.Μ.Π. για την χημική μελέτη του προαναφερθέντος προβλήματος των λίθων. Η σχετική Έκθεση έχει συ-νταχθεί μετά από ενδελεχή εργαστηριακές μετρήσεις στο Ε.Μ.Π. και τα πορίσματα της μελέτης αυτής θα αξιοποιηθούν για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου συντήρησης της εξωτερικής επιφάνειας του Ζαππείου.

 

Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Στα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία είχαμε αναφερθεί στις προσπάθειες υποστήριξης της Οι.Ομ.Κω. για την διάσωση του Ιστορικού και εξαιρετικής σημασίας ακίνητο που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όπως είναι γνωστό σε όλους το Κτίριο που είχε δωρισθεί από την μεγάλη Ευεργέτιδα Έλενα Ζαρίφη στο Οικουμενικό πατριαρχείο με την ενεργή υποστήριξη του τότε Σουλτάνου Αβδουλχαμίτ Β’ υπέστη αντικείμενο διωγμών από τις εθνικιστικές Κυβερνήσεις της Τουρκίας την περίοδο 1964-2003, ουσιαστικά να κατασχεθεί από το Κράτος της Τουρκίας και να εγκαταλειφθεί την τύχη του με αποτέλεσμα να υποστεί φοβερές καταστροφές. Κατό-πιν απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμά-των Ανθρώπου ως τελευταίο στάδιο ενός δικαστικού αγώ-να που διεξήγαγε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, η Τουρκία τον Νοέμβριο του 2009 επίσημα αναγνώρισε ότι το κτίριο είναι Ιδιοκτησίας του Οικουμενικού Πατριαρχεί-ου χορηγώντας το σχετικό ταπού – τίτλο ιδιοκτησίας.
Οι εθελοντές τις Οι.Ομ.Κω. την περίοδο 2017-18 υποστήριξαν την προσπάθεια να αναγνωριστεί το Ορφανοτροφείο ως ένα από τα 7 “εν κινδύνω μνημεία” της Ευρώπης από την Europanostra πράγμα που επιτεύχθηκε πριν ένα χρόνο.
Πρόσφατα 11-12 Μαρτίου 2019 οργανώθηκε Επιστημονική συνάντηση για το θέμα της διάσωσης του κτιρίου του Ορφανοτροφείου.4
Στην επιστημονική συνάντηση που προέδρευσε εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Π. Λ. Βίγκας, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Europanostra Ευρώπης και Τουρκίας , ο Αρχιτέκτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Απόστολος Πορίδης, τοπικοί παράγοντες της ν. Πριγκήπου και ο εκπρό-σωπος της Οι.Ομ.Κω. Διπλ. Πολιτ. Μηχ. κ. Χρήστος Βρεττόπουλος που είναι και μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Η προσπάθεια της διάσωσης του κτιρίου του Ορφανοτροφείου κατά την άποψη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. χρειάζεται την ανάπτυξη πρωτότυπων ευρηματικών τεχνικών λύσεων. Για τον σκοπό αυτό η Οι.Ομ.Κω. συ-νεργάζεται με τους Διπλ. Μηχανικούς κ.Γ. Χατζηστεργίου και κ. Σ. Βογιατζή που έχουν ασχοληθεί με το καθ’ αυτό θέμα στο πρόσφατο παρελθόν.
Τέλος, ο κ. Χρ. Βρεττόπουλος έχει συντάξει λεπτομερή έκθεση μετά από την Επιστ. Συνάντηση της 10-11/3/2019 και η οποία έχει υποβληθεί προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Οι.Ομ.Κω. .
Ο βραβευθείς από την Οι.Ομ.Κω. Αρχιτέκτων κ. Κορχάν Γκιουμούς συνδράμει σε σημαντικό βαθμό στις παρα-πάνω δύο προτάσεις στην Πρίγκηπο.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree