Συνάντηση Στρατηγικής της Αντιπροσωπείας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων και Κοινοτικούς Παράγοντες της Ομογένειας

Κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποιήθηκε στα Κοινοτικά γραφεία της Μεγαλονύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου στην Αγία Τριάδα η συνάντηση με σκοπό την εξέταση ζητημάτων μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Ρωμιοσύνη της Πόλης.
Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ: Αντώνιος Παριζιάνος (Πρόεδρος), π. Δημήτριος Μαγιόγλου (Γενικός Γραμματέας), Γεώργιος Παπαλιάρης (Αντιπρόεδρος), Πέτρος Μπαζγκάρλο (Βοηθ. Γεν. Γραμματέας) Κωνσταντίνος Κυρατζόπουλος (Ταμίας) Στράτος Δολτσινιάδης, Λουκία Κωτάμ, Μιχάλης Πουσκιούλογλου, Λία Γκαλίτση, Ιωάννης Κουρτέσογλου.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν από το ΣΥΡΚΙ και συμμετείχαν οι: Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (Δώδεκα Αποστόλων, Φερίκιοϊ), Αγνή Νικολαϊδου και Απόστολος Πορίδης (Κοινότητα Πριγκήπου), Δημήτρης Ζώτος (Κοινότητα Ταταούλων), Λάκης Βίγκας (κοινότητα Παναγίας - Νεοχωρίου) Μιχάλης Χανούτογλου (Κοινότητα Μ. Ρεύμα). Εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχαν οι: Νικ.Ουζούνογλου, Νικ. Αναγνωστόπουλος, Μιχ. Μαυρόπουλος, Δημ. Φραντζής και ο κ. Γεώργ. Κιοσέογλου.6
Την συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ κ. Αντ Παριζιάνος που αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. Νικ. Ουζούνογλου ο οποίος εξήγησε τους λόγους που η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ζήτησε με επιστολή της αυτή την συνάντηση και προέβη σε αναλυτική εισήγηση επί των δύο στρατηγικής σημασίας θεμάτων που απασχολούν τους Κωνσταντινουπολίτες που είναι: (α) η πληθυσμιακή παρουσία των Ρωμιών στην Πόλη και (β) η Διαχείριση της Κοινοτικής περιουσίας που έχει προέλθει από την προαιώνια παρουσία των Ρωμιών στην Πόλη. Ο κ. Νικ. Ουζούνογλου παρουσίασε τις θέσεις της Οι.Ομ.Κω. με βάση το κείμενο που δίνεται στις επόμενες σελίδες και επικεντρώνεται στα δύο ζητήματα που καθορίζουν την μελλοντική μας παρουσία στην Κωνσταντινούπολη.
Κατόπιν τον λόγο έλαβαν:
Ο κ. Λ. Βίγκας που αφού ευχαρίστησε την Οι.Ομ.Κω. για τις προσπάθειες της υπέρ της Ομογένειας συμφώνησε για την σοβαρότητα του δημογραφικού και του συντονισμού των βακουφίων. Ανέφερε ότι είμαστε μια μικρή κοινότητα με μεγάλα όνειρα. Πρότεινε να βρεθεί τρόπος να ενώσουμε την διοίκηση των παρεμφερών βακουφίων λόγω του μικρού αριθμού ομογενών να συμβάλλουν σε αυτά. Τόνισε ότι το κράτος της Τουρκίας δεν θέλει την εξαφάνιση της Κοινότητας.
Ο κ. Μ. Μαυρόπουλος ζήτησε την εφαρμογή μέτρων προσθέτοντας ότι εάν αυτά που σκεφτόμαστε τώρα τα σκεφτόμασταν πριν 10 χρόνια δεν θα ήμασταν εδώ τώρα.
Ο κ. Κ. Σανταλτζίδης : είπε ότι η νέα εγκύκλιος της Γ.Δ. Βακουφίων μας δίνει την δυνατό-τητα να διορίσουμε άτομα και προσθέτει ότι με την βοήθεια της Οι.Ομ.Κω. θα μπορούσαν να βρεθούν νέα ικανά στελέχη. Ανέφερε τέλος ότι ως Φερίκιοϊ έχουν 1 θέση κενή.
Ο κ. Αντ. Παριζιάνος έθεσε το ερώτημα ότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο δεχόμαστε την Εγκύκλιο της 11/3/2019 της Γ.Δ. Βακουφίων.
Εκφράστηκε από την κα. Αγ. Νικολαϊδου, κ.Στρ. Δολτσιάνιδη και κ.Ν. Ουζούνογλου ότι η Ρωμαϊκή Κοινότητα θα μπορούσε να οργανώσει εσωτερικές εκλογές και με βάση αυτές να εφαρμόσει την αναφερόμενη εγκύκλιο.
Ο κ. Γ. Παπαλιάρης : αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση των Κοινοτήτων Βοσπόρου και την προσπάθεια απογραφής της Ομογένειας. Τόνισε την σημασία της ομοψυχίας στην Ομογένεια για την αντιμετώπιση ζωτικών ζητημάτων όπως το οικονομικό ζήτημα της Ζαππείου Σχολής. Ζήτησε από την Οι.Ομ.Κω. στο μέλλον να υπάρξουν από κοινού συναντήσεις με τους ιθύνοντες στην Άγκυρα. Επίσης πρότεινε να υποστηριχθεί από την Ομογένεια κάθε ικανό μέλος που θα έλθει από το εξωτερικό.
Ο κ. Ν. Ουζούνογλου απαντώντας για το θέμα των από κοινού αποστολών στην Άγκυρα είπε ότι αυτό είναι πολύ επιθυμητό και από την Οι.Ομ.Κω.
Ο κ. Κ. Κυρατζόπουλος τόνισε ότι οτιδήποτε γίνει χωρίς θεσμική κάλυψη δεν θα πετύχει και έθεσε το ερώτημα προς την Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη από τον οργανισμό ΤΙΚΑ της Τουρκίας του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.
Απαντώντας στον κ. Κ. Κυρατζόπουλο ο κ. Ν. Ουζούνογλου είπε ότι η υποστήριξη από το ΤΙΚΑ έγινε κατόπιν έκθεσης των δεινών που αντιμετωπίζουν οι αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες στην Ελλάδα και αφορά την αγορά φαρμάκων που στερούνται αυτοί. Με την ευκαιρία αυτή τόνισε την ξεκάθαρη θέση της Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας, ότι εμείς ερχόμαστε για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μιας ξεριζωμένης Κοινότητας από αδικίες που διέπραξαν οι προκάτοχες Κυβερνήσεις της Τουρκίας και η παρούσα Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση της θεραπείας των αδικιών που έχουμε υποστεί.
Ο κ. Μ. Μαυρόπουλος τόνισε ότι η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. δεν λαμβάνει εντολές από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Ο κ. Σ. Δολτσινιάδης έθεσε το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε οικονομικά για να φέ-ρουμε νέους ανθρώπους συμπληρώνοντας ότι κάνετε πολλά ως Οι.Ομ.Κω. για εμάς.
Ο π.. Δημήτριος Μαγιόγλου υπογράμμισε ότι στην συνάντηση των Μειονοτήτων (28/3/2019) όπου συζητήθηκε η νέα εγκύκλιος, ο εκπρόσωπος των Μειονοτήτων στο Συμβούλιο της Γ.Δ. Βακουφίων στην Άγκυρα κ. Moris Levi δήλωσε ότι η επιστολή της Οι.Ομ.Κω. προς τον Adnan Ertem σχολιάστηκε αρνητικά από ορισμένους στην Άγκυρα.
Ο κ. Νικ. Ουζούνογλου διάβασε την επιστολή που έστειλε η Οι.Ομ.Κω. στον Γ.Δ. Βακουφίων κ. Adnan Ertem και τόνισε ότι το όλο σκεπτικό της επιστολής (έχει δημοσιευτεί στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο της Οι.Ομ.Κω.) είναι η υπεράσπιση της νομιμότητας μέσα στην Τουρκία και αναρωτήθηκε αυτό που αναφέρει ο κ, Moris Levi αν είναι αλήθεια ή είναι δικές του απόψεις. Τόνισε ότι η μακρά εμπειρία δείχνει ότι η θαρραλέα διατύπωση απόψεων γινόταν πάντοτε σεβαστή από τους ιθύνοντες της Τουρκίας ακόμα και σε πιο δύσκολες εποχές ενώ η σιωπή δεν ωφέλησε ποτέ. Παρακάλεσε να δοθούν τα Πρακτικά της συνεδρίασης της 28/3/2019 και να επανέλθουμε στα αναφερθέντα από τον κ. Moris Levi.
Ο κ. Λ. Βίγκας ανέφερε ότι συμφωνεί με τις ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. να μεταβεί στην Άγκυρα. Τόνισε δε ότι η Άγκυρα δεχόμενη την αντιπροσωπεία της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. αναγνωρί-ζει τον θεσμό των εκπατρισμένων συμπολιτών μας αλλά και των αδικιών που υπέστη η Μειονότητα μας.
Ο κ. Δ. Ζώτος: τόνισε τον σοβαρό του προβληματισμό για το δημογραφικό και ζήτησε να εξεταστεί η πρόταση της Οι.Ομ.Κω. για την ανάληψη προσπαθειών της παλιννόστησης 5 οικογενειών νέων ετήσια ως αρχικού στόχου.
Ο κ. Ν. Ουζούνογλου ζήτησε να υπάρξει συνεχής συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το ΣΥΡΚΙ για το θέμα της παλιννόστησης και παρακάλεσε η Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το ΣΥΡΚΙ (2/12/2017) να ολοκληρώσει το έργο της για τον Κανονισμό του Συντονιστικού Φορέα των Ευαγών Ιδρυμάτων.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η έκδοση κοινής ανακοίνωσης και η οποία δίνεται στη συνέχεια.
Η κα. Αγ, Νικολαϊδου και ο κ. Α. Πορίδης ευχαρίστησαν την Οι.Ομ.Κω. για την συνεργασία που έχουν για την συντήρηση της αστικής σχολής της ν. Πριγκήπου.
Η συνεδρίαση που διήρκησε 3 ώρες διεξήχθη σε ένα κλίμα ωριμότητας και ειλικρινούς διαλόγου που αρμόζει στο επίπεδο των ζωτικών ζητημάτων που εξετάστηκαν.

 

Πόλη, Τρίτη 16 Απριλίου 2019
Συνάντηση ΣΥΡΚΙ - ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Αρχίζοντας από το Συνέδριο του 2006 ξεκινήσαμε ως Κοινότητα να συζητάμε το μέλλον μας.
Ίσως η καθημερινότητα, αλλά και τα δεδομένα που προέκυψαν από την ιστορική πορεία μας τον τελευταίο αιώνα, δεν επέτρεψαν η συζήτηση αυτή να έχει γίνει με συστηματικό τρόπο.
Είναι όμως ανάγκη να αναλογιστούμε όλα όσα συνέβησαν μέσα στην πάροδο του χρόνου και, κυρίως, τις ενέργειες κρατικών παραγόντων που καθόρισαν την ροή των πραγμάτων (περίοδος 1950-2000) και δημιούργησαν την σημερινή κατάσταση της Κοινότητας. Αν δεν είχαν γίνει τα γνωστά γεγονότα, θα είχαμε ίσως ένα πληθυσμό της τάξεως των 250.000.
Ό χρόνος φέρνει:
 Αν όχι κατακόρυφη πτώση της βιολογικής μας παρουσίας όπως έγινε το 1964-1974, όμως συνεχή μείωση κάθε χρόνο με αποτέλεσμα σε μια πενταετία ο ρωμαίϊκος πληθυσμός στην Πόλη να κατέλθει κάτω από 500 ψυχές.
 Στην εκπατρισμένη Κοινότητα ο αριθμός αυτών που γεννήθηκαν και έζησαν στην Πόλη μέχρι την ενηλικίωσή τους η και λίγο πριν μειώνεται επίσης ραγδαία, με αποτέλεσμα και ο πληθυσμός αυτός να είναι αριθμητικά συγκρίσιμος με εκείνον της Πόλης. Η Κοινοτική μας παρουσία στην Πόλη και τα νησιά - Ίμβρο και Τένεδο - είναι αλληλένδετη και σχετίζεται παραδοσιακά με την Μ.τ.Χ.Ε., της οποίας η φυσική υπόσταση είναι η Κοινοτική Ακίνητη Πε-ριουσία. Η χρηστή και σωστά οργανωμένη διαχείριση της περιουσίας αυτής είναι θεμελιώ-δης παράγοντας για την εξασφάλιση της συνέχισης της παρουσίας μας στην Πόλη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για την Ίμβρο και την Τένεδο.
 Η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 5 χρόνια έχει προσπαθήσει να θέσει στο επίκεντρο των συζη-τήσεων την ανάγκη ανασυγκρότησης ενός μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των βακουφί-ων με μοναδικό σκοπό την βέλτιστη δυνατή διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας. Οργα-νώθηκαν 3 Ημερίδες, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ΣΥΡΚΙ επίσης συζήτησε το θέμα αρ-κετές φορές και έχει συγκροτήσει Επιτροπή (2/12/2017). Όμως, κατά γενική ομολογία, η Επιτροπή δεν φαίνεται, παρά τις προσπάθειες ορισμένων μελών της, να παράγει έργο το οποίο θα μπορούσε, να οδηγήσει σε μια λύση για τον συντονισμό των Βακουφίων.
Επί των δύο θεμάτων
Η παραπάνω σύντομη ανάλυση οδηγεί στην ανάγκη να ενσκήψουμε σε δύο θέματα:
Η πληθυσμιακή παρουσία μας με διατήρηση της Ρωμαίϊκης συνείδησης.
Η διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας με τρόπο ώστε να αποτελέσει τον υποστηρικτικό μοχλό της συνέχισης της παρουσίας μας ως συγκροτημένη Κοινότητα.
Εάν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο θεραπείας, ο θάνατος θα είναι βιολογικός και θα έλθει α-πό μόνος του.
Σε 10 χρόνια αυτοί που έχουμε ζήσει και ξέρουμε τις λεπτές πτυχές του θέματος θα είμα-στε ελάχιστοι.
Η Πόλη κινδυνεύει άμεσα να μείνει χωρίς Ρωμιούς.
Η ανησυχία μας είναι μεγάλη.
Χρειάζεται ένα από κοινού επεξεργασμένο, στρατηγικό ευρείας κλίμακας, συντονισμένο σχέδιο.
Η ιστορία διδάσκει ότι μπορεί να υπάρξει αναζωογόνηση. Έχει επαναληφθεί αρκετές φο-ρές στην μακραίωνη ιστορία με μπροστάρη το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το πρώτο που κατά την άποψη μας πρέπει να γίνει είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι τον άκρως επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και την απόλυτη ανάγκη άμεσης λήψης μέ-τρων.
Οι αρχικές μας προτάσεις είναι;
1) Πληθυσμιακή Τόνωση
Τα δεδομένα επί του θέματος είναι:
 Η μόνη δυνατότητα για την ανατροπή της βιολογικής εξαφάνισής μας είναι να υπάρξει παλιννόστηση συνειδητοποιημένων νέων οικογενειών (κατά προτίμηση οικογενειών των οποίων το ένα τουλάχιστον μέλος θα έχει ιθαγένεια). Η εκτίμηση είναι ότι εάν υ-πάρξει μια τέτοια μετάγγιση 5 οικογενειών ανά έτος αποφεύγεται ο ζωτικός κίνδυνος.
 Οι νέοι που θα παλιννοστήσουν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι. Να μπορούν, μαθαίνο-ντας τουρκικά, να αποκτήσουν την ικανότητα να ανοίξουν δική τους εταιρεία. Η Οι.Ομ.Κω. με τις περιορισμένες της δυνατότητες κάνει ότι μπορεί σε συνεργασία με σχετικούς με το θέμα και άλλους φορείς.
 Η ίδρυση με κηδεμονία της Οι.Ομ.Κω. μικρών αναπτυξιακών-μελετητικών μονάδων θα μπορούσε να βοηθήσει. Το θέμα που συζητάμε συνέχεια με την ηγεσία της Τουρκίας στην Άγκυρα είναι κατά βάση αυτό.
Ως Μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από κοινού ΣΥΡΚΙ και Οι.Ομ.Κω. είναι
2) Συντονιστικός φορέας:
Στην συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή κ. Adnan Erdem από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. προ-τάθηκε:
 Η συγκρότηση ενός συμβουλευτικού φορέα (Danışma Merkezi) στο επίπεδο όλων των ρωμαίικων ευαγών ιδρυμάτων, τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνουν και να συμβου-λεύονται υποχρεωτικά όλα τα βακούφια όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης, όπως α-γοροπωλησίας, ενοικίασης, κλπ. ή θέματα αρχιτεκτονικού και νομικού περιεχομένου, και άλλα. Ο κ. Erdem εξέφρασε την καταρχήν αποδοχή του για την ίδρυση ενός συμ-βουλευτικού φορέα στη μορφή που περιέγραψε η Οι.Ομ.Κω. Ο ίδιος θεώρησε την λει-τουργία ενός φορέα με αυτές τις αρμοδιότητες χρήσιμη και συμβατή με τις αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας, τονίζοντας μάλιστα ότι θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτική η λήψη της γνώμης σε σοβαρά θέματα των επί μέρους βακουφίων χωρίς αυτά να χάνουν την αυτοδιοίκηση τους.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΡΚΙ

ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ (3-4 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ/ΕΤΟΣ).

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕΧΡΙ 3-4 ΜΗΝΕΣ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 200 Μ2. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ 18-24 ΜΗΝΕΣ.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΙΟΜΚΩ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΕΚΔΗ-ΛΩΣΕΙΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.
.
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ-ΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥΣ
.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.


Ο κ. Erdem εξέφρασε την καταρχήν αποδοχή του για την ίδρυση ενός συμβουλευτικού φορέα στη μορφή που περιέγραψε η Οι.Ομ.Κω. Ο ίδιος θεώρησε την λειτουργία ενός φορέα με αυτές τις αρμοδιότητες χρήσιμη και συμβατή με τις αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας, τονίζοντας μάλιστα ότι θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτική η λήψη της γνώμης σε σοβα-ρά θέματα των επί μέρους βακουφίων χωρίς αυτά να χάνουν την αυτοδιοίκηση τους.
Εκλογικοί κατάλογοι
Ως Οι.Ομ.Κω. θεωρούμε δίκαιο όποια μέλη της Εκπατρισμένης Κοινότητας έχουν δεσμούς με την γενέτειρα τους με τρόπο που τεκμηριώνεται (π.χ. τακτική παρουσία στην Πόλη με ενεργή συμμετοχή στις δράσεις της Ομογένειας, συνεργασία με Κωνσταντινουπολίτικους φορείς που ενεργούν υποστηρικτικά προς την Ομογένεια) να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές των Βακουφίων, μάλιστα δε εφ’ όσον διαβιούν μόνιμα στην Πόλη περισσότερο από 6 μήνες τον χρόνο, να έχουν και το δικαίωμα να εκλέγονται.
Το αίτημα αυτό της Οι.Ομ.Κω. υπεβλήθη κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Adnan Erdem, με το σκεπτικό δεδομένο ότι εδώ και χρόνια έχουν το δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Ο κ. Erdem δήλωσε ότι το αίτημα είναι λογικό και δεν βλέπει κανένα εμπόδιο εφόσον υπάρχει η τουρκική ιθαγένεια.
ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στην έδρα του, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος Εντιμολ. Άρχων της ΜτΧΕ κ. Νικόλαος Ουζούνογλου και τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών το ΣΥΡΚΙ και πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν την ομογένεια και συμπολίτες μας διαβιούντες στο εξωτερικό. Έθεσαν τα συμπεράσματα από επαφές τους με αρμοδίους φορείς στην Άγκυρα και Αθήνα, το θέμα της νέας εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, το θέμα δυνατοτήτων επαναπατρισμού συμπολιτών μας και άλλα θέ-ματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν για ορισμένα ειδικά θέματα, πρόεδροι και μελλοντικά προς όφελος των δύο κεντρικών και συντονιστικών οργάνων της ομογένειας.
Η συνεδρίαση έληξε αφού συμφωνήθηκε η επαφή αυτή να συνεχίσει και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΑΙΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree