Η Εθελοντική Αποστολή για την Αποτύπωση Ακινήτων της Κοινότητας ν. Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως Αντρέα Μεταξά, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΕΜΠ

Το έργο που προσφέρθηκε στη Χάλκη την περίοδο 3 - 22 Αυγούστου 2017 ήταν η αποτύπωση και τεκμηρίωση μιας διόροφης κατοικίας στην οδό Bahriyeli Şükrü Bey 2, που ανήκει στην ελληνική κοινότητα.
Το κτίριο είναι χαρακτηριστική Κωνσταντινουπολίτικη αστική κατοικία των τελών του 19ου αι., σχεδόν αποκλειστικά ξύλινη κατασκευή, με χαγιάτια στον όροφο, μικρό ημιυπόγειο και αποθήκες. Ενώ αρχικά ήταν μία κατοικία, γύρω στα μέσα του 20ού αι. χωρίστηκε σε δύο διαμερίσματα, ένα σε κάθε όροφο, εκ των οποίων το ισόγειο κατοικείται. Η μετατροπή αυτή έχει αλλοιώσει έντονα τη δομή του κτιρίου και πιθανόν έχει επιβαρύνει τη στατική του επάρκεια. Η κατάσταση διατήρησης κρίνεται μέτρια προς κακή. Κυριότερα προβλήματα είναι η έκθεση στις καιρικές συνθήκες λόγω κατάρρευσης τμήματος της στέγης και η αποδιοργάνωση τμήματος της φέρουσας κατασκευής του ισογείου λόγω σήψης και πιθανόν ελλιπούς θεμελίωσης. Η κατοικία είναι απλή στις διακοσμήσεις τις, έχει ωστόσο αξιόλογες κατασκευα-στικές λύσεις.
Η κατοικία τεκμηριώθηκε φωτογραφικά, ανά όροφο και χώρο, σύμφωνα με την δόκιμη μεθοδολογία. Αποτυπώθηκε με την πα-ραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με παραγωγή σκαριφημάτων και την αναγραφή των διαστάσεων σε σκαριφήματα τριών κατόψε-ων, τριών όψεων, και πέντε τομών. Οι μετρήσεις έγιναν ώστε να δημιουργείται τριγωνισμός, με μετροταινίες διαφόρων τύπων. Οι μετρήσεις του ύψους έγιναν με τη βοήθεια οριζοντίων επιπέ-δων.εθελο
Η συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες ήταν άριστη από κάθε άποψη. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παρείχε άριστη φι-λοξενία και ελαστικότητα στο ωράριο, σημαντικό στοιχείο ώστε να καταρτιστεί το ημερήσιο πρόγραμμα. Οι υπεύθυνες της ελληνικής κοινότητας, κυρίες Καίτη Πρόκου και Ολυμπία Κερσένογλου παρείχαν κάθε δυνατή
διευκόλυνση. Συγκεκριμένα, παρείχαν απεριόριστη πρόσβαση στην κατοικία, όργανα μέτρησης που δεν ήταν δυνα-τό να μεταφερθούν από την Αθήνα, (με την φροντίδα του κ. Ουζούνογλου), και οικονομική κάλυψη στις αγορές που χρειάστηκαν. Ο ψάλτης του Αγ. Νικολάου Χάλκης, Κώστας Κλαρούδας είχε την ευγενική καλοσύνη να με οδηγήσει στα καταστήματα της Πόλης για αγορές σχετικές με την εργασία. Χωρίς τα παραπάνω δε θα γινόταν δυνατή η εκτέ-λεση της εργασίας σε αυτό το χρονικό διάστημα, κι ακόμη η αποτύπωση δεν θα ήταν τόσο ακριβής. Επίσης οι κυρίες Πρόκου και Κερσένογλου έδειξαν μεγάλη κατανόηση στις δυσκολίες και ήταν απολύτως συνεργάσιμες. Και από αυ-τή τη θέση, τις ευχαριστώ. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η πολύτιμη συνεργασία της οικογένειας Γκαζάν, που κατοικεί στο ισόγειο της κατοικίας, οι οποίοι άνοιξαν το σπίτι, καθ’ υπόδειξη των κυριών Πρόκου και Κερσένο-γλου, διαφώτισαν σχετικά με λεπτομέρειες, και ανέχτηκαν την παρουσία του αρχιτέκτονα ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας, ή σε ώρες που δεν βρίσκονταν καν στο σπίτι.
Η δυσκολία του εγχειρήματος ήταν ότι τελικά στη συγκεκριμένη εργασία ήμουν μόνος μου, αν και αναμένονταν δυο μηχανικοί ακόμη. Αυτό παράτεινε το χρόνο εργασίας κατά δέκα μέρες. Σαν αποτέλεσμα, ενώ ολοκληρώθηκε το κύρι-ο 80% της εργασίας, ώστε να κλείσει η αποτύπωση, έμεινε ένα 20% το οποίο είναι πιθανότατα απαραίτητο για την έκδοση άδειας αποκατάστασης· πάντως απολύτως αναγκαίο για την σωστή αποκατάσταση της κατοικίας. Αν την εργασία αναλάμβαναν τρεις μηχανικοί, δέκα μέρες θα ήταν αρκετές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ευχαριστώ θερμά από αυτή τη θέση τις δεσποινίδες Άννη Ιωαννίδου και Θάλεια Γκραικού, που εθελοντικά με βοήθησαν στην εκτέλεση των μετρήσεων και το πέρασμα των οριζοντίων επιπέδων, σε επιβάρυνση του δικού τους έργου στη Χάλκη. Χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατον να μετρηθεί το κτίριο. Επίσης ευχαριστώ τον π. Καισάριο Χρόνη από τη Θεολογική Σχολή, για την κατανόηση της δυσκολίας και την άδεια που έδωσε στην διδα Γκραικού.
Παρά τις δυσκολίες, η πορεία της εργασίας κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Η δουλειά που έγινε ολοκλήρωσε το πιο εκτεταμένο και ουσιαστικό μέρος της αποτύπωσης, ώστε τα τελικά σχέδια να παραχθούν με ασφάλεια και ακρί-βεια. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες επιτρέπουν μια σαφή εκτίμηση για την έκθεση παθολογίας του κτιρίου. Στο μέ-ρος αυτό δεν υπάρχουν παραλείψεις, και τα σχέδια θα είναι έτοιμα περίπου στην αρχή της άνοιξης του 2018.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree