ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΟΙΟΜΚΩ ΕΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Συμπλήρωση του ψηφιακού αρχείου μνημείων του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής
Το ίδρυμα Χράντ Ντίνκ στην Κωνσταντινούπολη εδώ και μερικά χρόνια με πρόγραμμα που έχει αναλάβει και υπο-στηρίζεται από την Ε.Ε. και την Κυβέρνηση της Τουρκίας προσπαθεί να καταρτίσει ένα σύστημα βάσης δεδομένων τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) που θα ενσωματωθούν τα μνημεία των μη-Μουσουλμανικών Κοινο-τήτων μέχρι το 1923.
Μπορείτε να δείτε την ανοικτή στο κοινό ιστοσελίδα
http://turkiyekulturvarliklari.hrantdink.org/en/
Είναι γνωστό ότι τα εισαχθέντα στη βάση δεδομένων έχουν εισαχθεί 4500 Αρμενικά μνημεία ενώ μόλις 3500 Ελλη-νικά. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν εισαχθεί πολλά Ελληνικά και αν εξεταστεί η βάση σε πολλά Ελληνικά ιδρύματα δεν υπάρχουν ονομασίες τους.
Τι είναι το ζητούμενο;
Σκοπός είναι να εμπλουτιστεί η βάση αυτή με τα Ελληνικά μνημεία.
Πως μπορεί να γίνει αυτό;
Ομάδες εθελοντών θα αναλάβουν διάφορες επαρχίες μελετώντας κάθε πόλη – χωριό θα εξετάζουν ποια ελληνικά μνημεία υπήρχαν ανατρέχοντας σε βιβλία ελληνικά που περιγράφουν τι υπήρχε πριν από την Μικρασιατική Κατα-στροφή. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν πολύτιμες πηγές όπως το πρόσφατο βιβλίο που εκδόθηκε στα Τουρκικά του καθ. Άρη Τσοκώνα. Επίσης τα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της Επιτροπής Ποντιακών Μελε-τών, Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη) αποτελούν πολύτιμες πηγές άντλησης πληροφοριών. Ενδεχο-μένως και προσφυγικά σωματεία μπορούν με τα αρχεία να τους να βοηθήσουν. Είναι σίγουρο ότι μπορούν να προ-κύψουν πολλές διπλωματικές ή διδακτορικές εργασίες από το πρόγραμμα αυτό.
Μελέτη του Αρχείου της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής Κωνσταντινούπολης στο Βατικανό.
Τα Αρχεία του Βατικανού που αφορούν την Χριστιανοσύνη της Ανατολής έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μεγάλο πλούτο πληροφοριών. Στην περίπτωση μας ενδιαφέρει η περίοδος μετά από το 1923 αλλά και παλαιότερες περίο-δοι για την Πόλη. Αρχικά το ζητούμενο είναι ένας εθελοντής με γνώσεις Ιταλικής να μεταβεί στην Ρώμη για 10-15 μέρες να μελετήσει τι υπάρχει και να λάβει αρχικές πληροφορίες.
Εκδόσεις Βιβλίων
Πέρσι από εθελοντές είχε γίνει η μετάφραση στα Αγγλικά του Βιβλίου ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ στον Χρόνο και τον Χρόνο. Ακο-λούθησε η γλωσσική του επεξεργασία και χρειάζεται στην φάση αυτή η σχεδίαση του ως ηλεκτρονικό βιβλίο.
Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου υπό την αιγίδα της UNESCO.
Ως Οι.Ομ.Κω. τον Ιούνιο του 2016 είχε γίνει διαβήματα προς την UNESCO ως αρμόδιου φορέα του ΟΗΕ ενόψει τις πιθανής μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τέμενος. Στην επιστολή που είχε στείλει η Οι.Ομ.Κω. είχε προταθεί η οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που θα αφορούσε την προστασία των μνημείων ανεξαρτήτου προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων με σκοπό την προστασία της υπόστασης τους αλλά και της ταυτότητας τους. Το ζητούμενο είναι εθελοντές με κατάλληλες γνώσεις να υποστηρίξουν την ορ-γάνωση του Συνεδρίου.
Διδακτικά βιβλία Ελληνικής Γλώσσας για τα σχολεία της Ομογένειας.
Η Οι.Ομ.Κω. είχε ασχοληθεί την περίοδο 2009-2014 σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υ-πουργείο Παιδείας στην κατάρτιση βιβλίων για τις τάξεις Δημοτικού, Ελληνικής γλώσσας και Αριθμητικής, Γυμνασίου Μαθηματικών και Ανθολογίας Δημοτικού. Τα βιβλία αυτά πρέπει να διέλθουν της διαδικασίας που προβλέπεται από το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο (1968). Στην παρούσα φάση έχει τεθεί η απουσία βιβλίων νεοελληνικών. Το θέμα το πώς πρέπει να διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα στα Σχολεία της Ομογένειας έχει συζητηθεί τα τελευταία χρόνια εκτενώς και ένα τέτοιο εγχείρημα που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής (διάδοχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο). Καλού-νται εθελοντές να συμβάλουν στην κατάρτιση των βιβλίων λυκείου και ενδεχομένως γυμνασίου.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree