Πρόσκληση για νέες εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσφέρουν εθελοντικές εργασίας προς την Οι.Ομ.Κω.
για τα ακόλουθα θέματα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλοντας και το
βιογραφικό τους και διευκρινίζοντας σε ποιο αντικείμενο ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν
μέχρι την 30/8/2018.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
1) Ταξινόμηση και τεκμηρίωση αρχείου που θα εγκατασταθεί στο Πατριαρχικό Καθίδρυμα
της Αγίας Σοφίας στην Ανθούσα Αττικής
2) Υποστήριξη στην προετοιμασία Έκθεσης στην Τουρκική Γλώσσα με θέμα την συμβολή
των Ρωμιών τον 19ο και 20ο αιώνα (αναγκαία η βασική γνώση τουρκικής γλώσσας).
3) Συμβολή στην συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του Αρχείου Προσφυγικών περιουσιών στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Ψυχικό).
4) Οργάνωση νέας βιβλιοθήκης στο Καστρίτσειο Μουσείο.
5) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιστάκος».
6) Μελέτη της τοπογραφίας κατοικιών της συνοικίας Φαναρίου 16ου-19ου αιώνα
(συνεργασία με Ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Ορισμένες εργασίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διπλωματικών εργασιών σε συ-
νεννόηση με αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Σχολές.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1) Καταγραφή του ιστορικού κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνας (επαναπροκήρυξη).
2) Εργασίες Διαφόρων Κλάδων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων για σύνταξη μελετών συντή-
ρησης και αποτύπωσης κτιρίων κτλ.
3) Γενικότερη αρωγή και περιποίηση στους Ιερούς Ναούς.
Όπως και στις προηγούμενες δράσεις οι προϋποθέσεις των εθελοντικών δράσεων είναι;
- Θα εξασφαλιστεί η δωρεάν στέγαση και σίτιση των εθελοντριών/ων.
- Τα έξοδα μετάβασης τους θα αναλάβουν οι ίδιοι. Ωστόσο θα γίνει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια εξασφάλισης σε χαμηλότερο κόστος των εξόδων μετάβασης.
- Η Οι.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης τους κατά το ταξίδι και την διαμονή
τους.
- Η διάρκεια της παραμονής για προσφορά εθελοντικής εργασίας θα είναι κατ’ ελάχι-
στον 3 εβδομάδες.
- Η εθελοντική εργασία θα προσφέρεται χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο των διοική-
σεων των ιδρυμάτων-κοινοτήτων της Ομογένειας.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree